1. Atkreipiame Pirkėjų dėmesį, jog pasikeitus Privatumo politikai, nauja jos redakcija bus patalpinta svetainėje, su kuria kiekvienas Pirkėjas galės susipažinti prisijungęs prie Gustora.lt

2. Asmenys, norintys įsigyti prekių ir/ar paslaugų, ir/ar sukurti paskyrą Gustora.lt, privalo pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, ir gyvenamosios vietos ir/arba prekės pristatymo vietos adresą. Pirkėjas laikomas atsakingu dėl pateiktų duomenų teisingumo.

3. Asmens kodą Gustora.lt iš Pirkėjo reikalauja pateikti tik tais atvejais, kai Pirkėjas užsako partnerių prekes lizingu, ir/arba perkant prekės garantiją ir/ar draudimą.

4. Pirkėjas gali bet kuriuo metu keisti ir/ar pildyti savo Asmens duomenis prisijungęs prie sukurtos Paskyros bei kreiptis į Gustora.lt el. Paštu dėl pagalbos keičiant duomenis bei norint atsisakyti Paskyros.

5. Gustora.lt patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose).

6. Gustora.lt įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus esant Pirkėjo sutikimui, vykdant užsakymą per Gustora.lt partnerius bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pirkėjas turi teisę:
(I) pateikęs užklausą Gustora.lt raštu, susipažinti su Gustora.lt turimais savo Asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
(II) pateikti prašymą Gustora.lt raštu, elektroniniu paštu, telefonu, dėl Paskyros ištrynimo arba Asmens duomenų valdymo veiksmų sustabdymo, kai tai daroma nesilaikant teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
(III) nesutikti su Privatumo politika bei Pirkėjo Asmens duomenų disponavimu šioje Privatumo Politikoje nurodyta tvarka - tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje;
(IV) atlikti kitus veiksmus, numatytus Privatumo politikoje bei teisės aktuose.

8. Prekių atsiėmimo metu pareikalautas pateikti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik asmens tapatybės identifikavimui.

9. Pirkėjas, sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą.

10. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

11. Gustora.lt Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje.

12. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Gustora.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Gustora.lt

13. Esant arba diagnozuojant galimus sutrikimus Gustora.lt, Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

14. Jeigu Gustora.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

15. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos elektroninės parduotuvės Gustora.lt paslaugos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie Gustora.lt, gali būti įrašyti Slapukai.

16. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos jam gali neveikti.

17. Gustora.lt naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis svetainės funkcijų gali neveikti. Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.